Kako fotografirati fotografskim filmom

Untitled-1Ljudi koriste kameru više od 100 godina, za fotografiju i za filmove. Postoji posebna magija oko tog procesa, ljudi su vizualna bića i slika stvarno može “oslikati” 1000 riječi. Zahvaljujući dugoj povijesti, film je ostao najbolje sredstvo za snimanje i najmanjeg detalja u veoma stabilnom obliku.

Što u stvari znači “slikati” sa svojom kamerom? Samo jednim klikom može se zamrznuti moment koji će trajati vječno. Postiže se tako da svijetlo izaziva reakciju na fotoosjetljivu podlogu; fotografski film unutar kamere. Rezultat tog procesa toliko je stabilan, da može biti razvijen, promijenjen i isprintan tako da se trenutak može zauvijek sačuvati. Može se koristiti za novine, knjige ili jednostavno koristiti na web stranicama. Da bi se bolje razumio cijeli proces, potrebno je naučiti ponešto o procesima iza fotografije – postupak dobivanja trajne slike objekta.

Fotografiranje

Kod fotografiranja, fotograf je osoba koja određuje kadar, plan, i perspektivu fotografije. To se postiže odabirom objektiva, položajem fotografskog aparata, izoštravanjem. Pri snimanju se mogu primijeniti i posebne tehničke i kreativne mogućnosti fotografije, tako da se upotrijebe filteri, posebni objektivi, solarizacija, bareljef, fotografika, fotografija svedena na crtež, retuširanje fotografije.

Fotografski postupci

Klasični fotografski postupci osnivaju se na fotolitičkim svojstvima srebrnih soli. Među njima se posebno ističe temeljni, najstariji, negativsko-pozitivski postupak. Njime se dobivaju crno-bijele i fotografije u boji. Mogu biti izrađene na papiru ili na prozirnom filmu. Usporedno s klasičnim fotografskim postupkom razvija se i digitalna fotografija. Ona je postala ravnopravna klasičnim postupcima stvaranje fotografije.

Primjena

Fotografija ima danas veliku primjenu kao ilustracijska tehnika, osnova filma i posebna umjetnička vrsta. Amaterska fotografija izražava amaterski likovni izričaj kao i slikovno obilježavanje nekog događaja. Sam razvoj fotografije temeljen je potrebom posebnih područja za fotografijom. Tako da postoji novinska, modna, športska, reklamna, propagandna fotografija. Tehnička fotografija se uglavnom primjenjuje u znanosti, tehnici, medicini, kriminalistici i slično.

Na kraju, moramo dodati da fotografija ima iznimnu važnost u našim životima.